Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2013

escapenow
Nigdy nie będziesz bardziej bezbronna, niż wtedy kiedy Ci zależy
— znalezione
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viamefir mefir
escapenow
7844 9432
Reposted fromMelangez Melangez viamefir mefir
escapenow
9739 f5f4
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamefir mefir
escapenow
To małe coś niepozwala mi spać w nocy i trzyma  przy ekranie jakgdyby miałby zdarzyć się cud.
Cuda się nie zdarzają - w tym problem.
— almostlover
Reposted fromalmostlover almostlover
escapenow
Gdzie Ty kurwa jesteś, i co Ty kurwa teraz robisz?
— almostlover
Reposted fromalmostlover almostlover
escapenow
2909 3921
Reposted fromella-eva ella-eva viadelikatnienie delikatnienie
escapenow
7510 c778 500
Reposted fromkatvont katvont viagoraca-czekolada goraca-czekolada
escapenow
 Jesteś najszlachetniejszą i najczystszą istotą, jaką kiedykolwiek poznałem. Bez ciebie wszechświat będzie jeszcze gorszy i smutniejszy.
— "Intruz"
escapenow
4838 f635
Reposted fromucc ucc viagoraca-czekolada goraca-czekolada
escapenow
2606 9b87
escapenow
- Cze­mu Ta­ka Jesteś?
- Jaka?
- Uda­jesz twardą i szczęśliwą ale nap­rawdę nie da­jesz so­bie ra­dy i płaczesz.
- Bo nau­czyłam się że by­cie sobą to za mało … 
escapenow
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viagoraca-czekolada goraca-czekolada
escapenow
i całuj mnie tak, jakbyś mnie nienawidził, a pocałunek mógłby odebrać mi życie.
— ♥
Reposted frommononok mononok viagoraca-czekolada goraca-czekolada
escapenow
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
— jaaak smutno
Reposted frommartrol martrol viagoraca-czekolada goraca-czekolada
escapenow
Posłuchaj. Gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami... rozumiesz?... Gdyby mi niebo miało zawalić się na łeb - nie cofnę się, rozumiesz?... Za takie szczęście oddam życie...
— Prus - Lalka
escapenow
8725 937d
Reposted fromthegirl thegirl viaalmostlover almostlover
escapenow
Reposted fromsatrianna satrianna viaalmostlover almostlover
escapenow
8135 ece9
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viaalmostlover almostlover

February 23 2013

escapenow
3337 4073
Reposted fromlugola lugola viachuckBass chuckBass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl